Kurumumuzda verilen eğitimler;Eğitim kurumlarında Robotik dersi vermek, Robotik kulübü kurmak, Maker uygulamaları yapmak, Robot kitleriyle Tübitak vb. kurumlar için bilim proje üretmek isteyen öğretmenler başta olmak üzere Robot tasarlama ve program kodlama ve Elektronik uygulamalarına meraklı tüm katılımcılara eğitimler uyguluyoruz. Bu eğitimlerde katılımcıların Robotik dünyası ile tanışmalarını, her yaş grubuna uygun farklı robot türlerini ve kurulmasını, mekanik ve elektronik tasarım, proje tasarlama, program kodlama yöntemlerini anlamaları sağlanmaktadır.

Ayrıca Teknik Üniversite Sertifikalı EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ de vermekteyiz.

Kayseri de bir ilk olacak olan Kodlama eğitimimizde, çocuklarımıza eğlenceli bir havada programlamayı öğretiyor, mucit yönlerini geliştirebilecekleri, kendi oyunlarını kendilerinin yazabileceği bir ortam sunuyoruz.

Yaşayarak öğrenmelerine fırsat sunuyoruz.

1- Kodlama nedir?

Bilgisayar yazılım programının ilk adımı olan kodlama; bilgisayarda yazılım, uygulama ve web sitesi oluşturmayı mümkün kılan bir dilde elektronik olarak yazmak anlamına geliyor. Yüzlerce kodlama dili var. Bu temel bilgi öğrenildiğinde, bilgisayarda kendi yazılım, uygulama ve web sitenizi yapmanız mümkün olabiliyor.

2- Yararları neler?

Büyük veriyle uğraşmasını beklediğimiz yakın geleceğin yetişkinlerinin sahip olması gereken en önemli zihinsel araçlardan birisi, kodlama ve onun getireceği algoritmik (sistematik) düşünme becerisi olacak. Bir anlamda, kodlama becerisi çocuklarımıza etraflarını saran bilgisayarlı makinelerle ve büyük veri yığınları ile iletişime geçmelerini, onlara ne yapmaları gerektiğini emredebilmelerini ve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir ‘dil’ becerisi olacak.”

3- Dünyada nasıl uygulanıyor?

İngiltere Eylül 2013’te yaptığı değişiklikle ‘kodlama’yı müfredata ekledi. İngiltere Eğitim Bakanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri dersinin müfredatını 5-6, 7-11 ve 11-14 yaş grubu için üç ayrı basamakta düzenledi. ABD’de de kodlama eğitimi ilk, orta ve liselerde veriliyor. Birçok ülke, çocuklara kodlama ve algoritmik düşünme becerisini kazanabilmeleri için ünlü simaların katıldığı ulusal kodlama şenlikleri, robot tasarım/ kodlama yarışmaları gibi çeşitli yöntemler geliştiriyor.

4- Kayseri de biz nasıl Kodlama dersi uyguluyoruz?

Kurumuzda Scracth eğitimi uygulamaktayız.Bununla birlikte küçük yaş grupları için karşılaştırma(if)

tekrar etme(for) gibi temel programlama bilgilerini önce fiziksel sonrada bilgisayar ortamında gerçekleştiriyoruz.

Kayseri Kodlama Atölyesi Olarak Scracth-Temel Özellikleri

  • Geliştirilen bu yeni programlama ortamı tasarlanırken aşağıdaki temel özellikler dikkate alınmıştır.
  • Blok yapılarla programlama
  • Zengin medyanın programlanabilir kullanılması
  • Daha fazla paylaşılabilirlik
  • Gerçek dünya ile bütünleşme
  • Çok dil desteği